Om asfalteringen

Asfalteringen ble besluttet på et ekstraordinært årsmøte i 2016. Den kunne ikke gjennomføres da på grunn av pengemangel. Saken ble derfor tatt opp på nytt i 2017 med planlagt gjennomføring i 2018.

Det meste av gjesteparkeringsplassen og alle gangveier mellom rekkene skal asfalteres. De steder der det ble vurdert at det bestående asfaltlaget var godt nok, er holdt utenom. I de tre øverste tunene blir den gamle asfalten fjernet for å unngå at det blir en forhøyet kant mot inngangspartiene.

Container for farlig avfall

Vi har bestilt container for farlig avfall. Den vil bli plassert på gjesteparkeringen.

F.o.m. onsdag 13/06

T.o.m fredag 15/06.

HVA ER FARLIG AVFALL?

Se etter faremerking! Emballasjen til farlig avfall er ofte merket med faresymboler.

  • Batterier
  • Spraybokser
  • Malingrester
  • Kjemikalier og sterke rengjøringsprodukter
  • Lysrør
  • Lyspærer
  • Sparepærer

Container vil være låst. Før du går til containeren, må du ringe styreleder på 45885877

—Styret, Sameiet Solsiden Terrasse

 

Dugnad: VÅRRYDDING

CONTAIENER FOR RESTAVFALL BLIR PLASSERT VED FELLESROMMET

F.O.M. FREDAG 25/05

T.O.M SØNDAG 27/05

Trykk på bildet for viktig informasjon