Sameiemøte 4. april 2017

Styret kaller inn til sameiemøte i fellesrommet tirsdag 4 april.

Innkalling og saksliste blir utlevert til alle postkasser senest 8 dager før møtet.

Hvis det er noen saker du/dere ønsker å ta opp må dette sendes inn via epost til styret@solsiden.info innen 14. mars 2017.

Vel møtt!

Rengjøring i garasjeanlegget

Den 1. November skal kjørebanene i garasjene rengjøres.

Vi anmoder hver sameier på forhånd om å feie støv fra sin bilplass ut til enden av skilleveggen før dette, slik at vi får rengjort så godt som mulig!

Status skifte av hovedtavler

Arbeidet med å bytte to hovedtavler for elektrisitetsforsyning er nå utført i henhold til plan. Det gjenstår fremdeles å bytte to av tavlene, dette vil bli utført ved en senere anledning.

Ballbingen er oppusset

Som dere sikkert har lagt merke til har ballbingen vår fått en ordentlig oppussing, og er nå åpen for bruk igjen!

Vi har valgt å gå for en UNIQA ballbinge i plast. Denne er svært støysvak, og er 100% vedlikeholdsfri. Vi ser frem til mange år med fotballglede i bingen!

Regler for bruk av ballbingen:

 • Bingen skal kun benyttes mellom kl. 09:00 og 22:00
 • Sykler og sparkesykler skal settes igjen på utsiden av gjerdet. Det er ikke tillatt å ta dette med inn på banen.
 • Hunder og andre dyr er ikke tillatt
 • Det er ikke tillatt å ta med mat/drikke inn på banen.
 • Røyking og grilling er ikke tillatt
 • Rydd etter deg og ta med søppel og skrot!
 • Det er lov å ha det gøy!

 

 

 

Vårrydding 2016

Det blir også i år satt opp bosscontainer ved fellesrommet. Den blir stående fra og med fredag 06. mai til mandag 09. mai. Her kan en kvitte seg med avfall som ikke går i det vanlige avfallet.

NB: Viktig informasjon:

Det er ikke tillatt å blande følgende avfallstyper med annet avfall:

 • EE-avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Eksplosivt avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Våtorganisk avfall
 • Farlig avfall
 • Avløpsslam
 • Flytende avfall
 • Gips

Alt elektrisk og elektronisk utstyr som normalt benytter strøm eller batterier. Eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, kabler, lyskilder og elektrisk verktøy

Stoffer og produkter som er merket med radioaktivt symbol

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere, brannslukkere, festfyrverkeri og lignende

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorie-
avfall, brukte bandasjer, bleier fra smittesyke, blodin sert avfall

Matavfall og frityrolje

Maling, løsemidler, spilloljer, batterier, spraybokser, lim, asbest, vinduer med PCB eller klorpara ner, lysstoffrør, ren- gjøringsmidler, gulvbelegg med ftalater, impregnert trevirke, bygge- og rivningsavfall som kan inneholde farlige stoffer

Gipsplater og avfall som inneholder gips.