Status Vedlikehold så langt i 2012

Rekke 2a skal nå være ferdigstilt

På Rekke 2b er tømrer og Protan i full gang med kledning og tekking av taket ved Atrium. Det strekket fullføres før en går opp på neste nivå.

Til slutt følger topptaket. Blikkenslager følger opp fortløpende.

Flising mellom rekker er utført i øverste tun.

Status Vedlikehold Juni 2011

Det er nå inngått kontrakter med byggmester Jostein Garnes AS og Protan Tak As for arbeid på de siste 4 blokkene, slik det tidligere er beskrevet.

 

Totalkostnaden for arbeidet er avtalt til sum stor kr. 8.582.319,-

 

Dette gir følgende fordeling, og siste faktura vedr. rehabiliterings om blir sendt ut nå i juni med forfall 15.september 2011

 

A B C D E
Totalsum 66.677 70.004 45.612 48.938 34.740
Innb. 2009 13.116 13.770 8.972 9.627 6.239
Sum 2011 53.561 56.234 36.640 39.311 28.501
Bet.A-konto 28.725 30.159 19.650 21.083 15.285
F.f 15.9.11 24.836 26.075 16.990 18.228 13.216