Informasjonsskriv Vedlikeholdsprosjektet 2011

Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik:

A-leil. B-leil. C-leil. D-leil. E-leil.
Totalsum 68.103,- 71.501.- 46.587,- 49.984,- 36.239.-
Innbetalt 2009 13.116.- 13.770.- 8.972.- 9.627.- 6.239.-
Innbetaling 2011 54.987.- 57.732.- 37.615.- 40.357.- 29.260.-
Forfall 28.02.11 28.725.- 30.159,- 19.650,- 21.083,- 15.285,-
Rest vår 2011 26.262,- 27.572.- 17.965,- 19.274,- 13.975,-

Disse tallene er ikke 100% endelige, men gir en god pekepinn på størrelsesorden på den siste innbetalingen som kommer våren 2011. Vedlikeholdsutvalget fortsetter arbeidet mot entreprenørene, og straks det endelige tilbudet foreligger vil det bli sendt ut informasjon om dette.

Dersom endelig pristilbud krever det, vil det komme en justering av innbetaling i forbindelse med siste faktura våren 2011.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.

Fakura for Vedlikehold 2011

Det blir sendt ut faktura i henhold til vedtak på sameiemøte 24.11.2010 pr. månedsskiftet januar/februar 2011.
Denne gjelder første del av årets rehabilitering – blokkene 3 a og 3 b (de øverste)

Siden sameimøtet har vi vært i kontakt med ytterligere 6 entreprenører, ingen av dem har vært villig til å gi oss tilbud. Enten på grunnlag av allerede stor arbeidsmengde eller at de ikke ønsker å gi tilbud som binder dem til fast pris.

Vi har derfor gått tilbake til Byggmester Jostein Garnes og Protan Tak og bedt dem om tilbud på alt resterende arbeid.
De var på befaring i uke 3 og vi venter svar i første halvdel av februar.

På bakgrunn av dette, bestreber vi oss på å kunne komme ut med endelig pris på rehabiliteringen ca. medio februar og i god tid før forfall 28.2.2011.

Vi lover ytterligere informasjon så snart den foreligger.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.

Med hilsen
Styret i Sameiet Solsiden Terrasse