Asfaltering av gjesteparkeringen

Det er planlagt å asfaltere gjesteparkringsplassen foran rekke 1A, Vallalheiene 40 – 58, tirsdag 4. september. Plassen må være tømt for biler innen kl. 16.00 mandag 3. september. Da vil asfaltfirmaet komme og sette fra seg utstyr. Plassen vil også bli sperret med sperremarkeringer.

De seksjonseiere, som pleier å bruke denne parkeringsplassen fast og vet at de vil være bortreist 3. og 4. september, bes om å sette bilen på en annen parkeringsplass eller i veien før de reiser.

Dette innlegget gjelder også de 6 seksjonene, Vallaheiene 48 – 58, som har faste plasser på denne parkeringsplassen.

–Styret

Styret har vedtatt å trekke seg

På styremøte i kveld, 22. august 2018, har styret i Sameiet Solsiden Terrasse enstemmig vedtatt å trekke seg og stille sine plasser til disposisjon fra og med ekstraordinært sameiemøte 19. september 2018. Innkalling til, og mer informasjon om, ekstraordinært sameiemøte kommer som en vanlig innkalling så fort det lar seg gjøre.

Dette er en god anledning til å ta ansvar som en beboer i og del av sameiet.

— Styret

Om asfalteringen

Asfalteringen ble besluttet på et ekstraordinært årsmøte i 2016. Den kunne ikke gjennomføres da på grunn av pengemangel. Saken ble derfor tatt opp på nytt i 2017 med planlagt gjennomføring i 2018.

Det meste av gjesteparkeringsplassen og alle gangveier mellom rekkene skal asfalteres. De steder der det ble vurdert at det bestående asfaltlaget var godt nok, er holdt utenom. I de tre øverste tunene blir den gamle asfalten fjernet for å unngå at det blir en forhøyet kant mot inngangspartiene.

Container for farlig avfall

Vi har bestilt container for farlig avfall. Den vil bli plassert på gjesteparkeringen.

F.o.m. onsdag 13/06

T.o.m fredag 15/06.

HVA ER FARLIG AVFALL?

Se etter faremerking! Emballasjen til farlig avfall er ofte merket med faresymboler.

  • Batterier
  • Spraybokser
  • Malingrester
  • Kjemikalier og sterke rengjøringsprodukter
  • Lysrør
  • Lyspærer
  • Sparepærer

Container vil være låst. Før du går til containeren, må du ringe styreleder på 45885877

—Styret, Sameiet Solsiden Terrasse