Rydding i garasjeseksjoner og bodganger

Styret har fått sameiermøtets tilslutning til å sette i gang rydding i garasjeseksjoner og bodganger.

Vi ber om at de som har gjenstander stående på fellesområdet i garasjeseksjonene og i bodgangene, om å sette det de ønsker å beholde inn i boden som tilhører seksjonen. Frist for rydding er 1. september.

Styret vil starte ryddingen så snart det er mulig etter 1. september i år.

Ny papircontainer ved fellesrommet

Mandag 6. juli setter BIR en ny papircontainer ved siden av parkeringsplassene ved fellesrommet. Vennligst benytt denne!

Merk at dersom papircontainerene ved øvre bosshus og nå ved fellesrommet er fulle, må en ikke bare sette fra seg papiravfall ved siden av containeren. Dette fører bare til rot og forsøpling av nærområdet. Da er det bedre at en kaster papiravfall sammen med vanlig restavfall i bosshusene.

Sameiet og elbiler

Det er stor interesse rundt elbiler for tiden, noe som er veldig forståelig. Det er allerede montert noen ladestasjoner i enkelte av båsene i garasjeanleggene våre, men vi må desverre informere om at for øyeblikket er det ikke mulig å få montert flere ladere.

Det er derfor viktig at en ikke går til anskaffelse av elbil på nåværende tidspunkt dersom en ønsker å kunne lade i våre garasjeanlegg.

Det jobbes med å kartlegge hva som må til, og hvilke kostnader det innebærer, for at vi skal kunne tilby lademuligheter til alle som ønsker det. Frem til dette er klarlagt kan vi desverre ikke tillate montering av flere ladere i garasjeanlegget.

 

Tunledere

Hei alle sameiere.

En ny fane er lagt til på toppen av nettsiden vår

Denne viser hvem som er tunledere på hvert tun.
Hilsen Styret.