Fellesrom

Ønsker du å leie fellesrommet?

Klikk her

Nøkler

Har du mistet nøklene dine? Trenger du nye kopier?

Klikk her

Siste nyheter:

Tunledere

Hei alle sameiere.

En ny fane er lagt til på toppen av nettsiden vår

Denne viser hvem som er tunledere på hvert tun.
Hilsen Styret.

Parkeringsavtale med Security Park

 Parkeringsbestemmelser for Sameiet Solsiden Terrasse    

Sameiet Solsiden Terrasse, og Solsiden Huseierforening, har inngått en avtale om kontroll og oppsyn av parkeringsplasser i området,med Security Park. Avtalen trer i kraft fra 8. mars 2015.

Det er satt opp nye områdeskilter for SST og SHF.

Parkering er tillatt i aktuelle områder mot gyldig parkeringsbevis, som vist på sonekart.

Alle beboere i sameiet får utdelt 1 parkeringsbevis, og 5 gjesteparkeringslapper.

Kontrolltider er alle dager, hele døgnet.

Det er parkering forbudt i tun og på fortau, og kun tillatt ved av/pålessing og av/påstigning.

Unntak for håndverkere, med gyldig tillatelse fremlagt for kontroll.

Styret minner om at bilkjøring i tunene skal begrenses til et minimum.

Det er nå gjort avtale slik at Hjemmetjenesten og håndverkere kan parkere på tunene i arbeidstiden uten parkeringsbevis.

 

GetImage

 

Soner gjesteparkering:

  • Sone 1 og 2 er kun tillatt for gjester til SHF.
  • Sone 3 og 4 er kun tillatt for gjester til SST.
  • Maks 3 døgn parkering på gjesteparkeringsplasser.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Sameiet Solsiden Terrasse

Sameiemøte 15. April 2015.

Styret har kalt inn til sameiemøte i fellesrommet Mandag 15 April  kl 18:00.

Innkalling og saksliste blir utlevert til alle postkasser senest 8 dager før møtet.

Hvis det er noen saker du/dere ønsker å ta opp må dette sendes inn til epost styret@solsiden.info innen 11. Mars 2015.

Vel møtt!

Endring styreleder

Dan Inge Steine orienterte på gårsdagens styremøte at han har valgt å trekke seg som styreleder med umiddelbar virkning. 

Styremedlem Erico Guereschi overtar som styreleder inntil videre.

Vedrørende strømuttak til el-biler

Vi gjør oppmerksom på at det IKKE er tillatt å montere strømuttak til el-bil i sameiet uten å først ha kontaktet styret.

Alle som vurderer å få montert strømuttak MÅ derfor sende forespørsel til styret@solsiden.info. De vil deretter bli kontaktet av styreleder med videre informasjon.

Nye garasjeportåpnere klare for bestilling

Nå er opplegg for nye garasjedøråpnere montert, og de som ønsker det kan bestille ny åpner.

Den nye åpneren koster kr 490-. Send mail til styret@solsiden.info for bestilling.

Den gamle garasjeportåpneren kan fortsatt brukes.