Fellesrom

Ønsker du å leie fellesrommet?

Klikk her

Nøkler

Har du mistet nøklene dine? Trenger du nye kopier?

Klikk her

Siste nyheter:

Varmepumper i Sameiet Solsiden Terrasse

Flere seksjonseiere i Sameiet Solsiden Terrasse (SST) ønsker mulighet for å installere varmepumpe i egen bolig.
Dette tolkes som en enkel luft/luft-varmepumpe per boenhet. Andre mulige løsninger som luft/vann-varmepumpe (evt. med tappevannsoppvarming), avtrekksvarmepumpe på ventilasjonsanlegg, eller felles varmepumpeanlegg for flere boenheter er ikke vurdert spesielt.

Eventuelle funksjonskrav til varmepumpe og gjennomføringer, samt grensesnitt mellom seksjonseier(e) og sameiet er mulig å definere felles for alle i sameiet.

Relevante regelverk:

  • Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK 10)
  •  Sameiet Solsiden Terrasse: Sameieavtalen, med veiledning
  • Eierseksjonsloven
  • Sameieloven

Hele rapporten, og konklusjonen, kan lastes ned her.

Bruk av bosshus

11783814_987352057995908_1988263917_oDesverre viser det seg at det til stadighet kastes avfall i bosshusene våre som ikke har noe der å gjøre. I tillegg plasseres store gjenstander på gulvet, noe BIR ikke tar med seg. Dette fører til økte kostnader for sameiet, siden vi blir nødt til å be vaktmestertjenesten om å rydde og fjerne uønsket avfall fra bossrommene.

Vi ber derfor alle beboere om å tenke seg om før en plasserer avfall i bosshuset. Alt avfall skal plasseres i beholderene, ingenting skal plasseres på gulvet. Dersom det ikke blir en bedring på denne situasjonen, må vi vurdere andre tiltak for å få bukt med problemet.

Det er KUN restavfall som skal kastes i bosspannet med grønt lokk eller container for restavfall. Farlig avfall og ee-avfall må aldri kastes i restavfallet. Avfall som er for stort til bosspannet SKAL leveres til en gjenvinningsstasjon, i vårt tilfelle er nærmeste gjennvinningsstasjon på Espehaugen.

Sjekk BIR Sorteringsguide for ytterligere informasjon om kategorisering av forskjellige typer avfall dersom du er usikker på om det kan kastet i restavfallet.

Parkering ved øvre bosshus

Etter de nye parkeringsbestemmelsene ble innført, har det vært en del parkering på fortauet ved øvre bosshus. Dette fortauet er kommunalt, og Security Park har ikke hatt myndighet til å skrive ut bøter på det området. Nå har Bergen Kommune oppdaget dette, og sender ut parkeringsvakter.

Flere feilparkerte biler har allerede fått bot her, og vi henstiller alle beboere til å finne lovlig parkeringsplass andre steder.

Dersom en parkerer på fortauet ved øvre bosshus risikerer en altså nå også å få parkeringsbot der, med hjemmel i Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) § 17. Stans og parkering.

Rydding i garasjeseksjoner og bodganger

Styret har fått sameiermøtets tilslutning til å sette i gang rydding i garasjeseksjoner og bodganger.

Vi ber om at de som har gjenstander stående på fellesområdet i garasjeseksjonene og i bodgangene, om å sette det de ønsker å beholde inn i boden som tilhører seksjonen. Frist for rydding er 1. september.

Styret vil starte ryddingen så snart det er mulig etter 1. september i år.

Ny papircontainer ved fellesrommet

Mandag 6. juli setter BIR en ny papircontainer ved siden av parkeringsplassene ved fellesrommet. Vennligst benytt denne!

Merk at dersom papircontainerene ved øvre bosshus og nå ved fellesrommet er fulle, må en ikke bare sette fra seg papiravfall ved siden av containeren. Dette fører bare til rot og forsøpling av nærområdet. Da er det bedre at en kaster papiravfall sammen med vanlig restavfall i bosshusene.

Sameiet og elbiler

Det er stor interesse rundt elbiler for tiden, noe som er veldig forståelig. Det er allerede montert noen ladestasjoner i enkelte av båsene i garasjeanleggene våre, men vi må desverre informere om at for øyeblikket er det ikke mulig å få montert flere ladere.

Det er derfor viktig at en ikke går til anskaffelse av elbil på nåværende tidspunkt dersom en ønsker å kunne lade i våre garasjeanlegg.

Det jobbes med å kartlegge hva som må til, og hvilke kostnader det innebærer, for at vi skal kunne tilby lademuligheter til alle som ønsker det. Frem til dette er klarlagt kan vi desverre ikke tillate montering av flere ladere i garasjeanlegget.

 

Tunledere

Hei alle sameiere.

En ny fane er lagt til på toppen av nettsiden vår

Denne viser hvem som er tunledere på hvert tun.
Hilsen Styret.

Parkeringsavtale med Security Park

 Parkeringsbestemmelser for Sameiet Solsiden Terrasse    

Sameiet Solsiden Terrasse, og Solsiden Huseierforening, har inngått en avtale om kontroll og oppsyn av parkeringsplasser i området,med Security Park. Avtalen trer i kraft fra 8. mars 2015.

Det er satt opp nye områdeskilter for SST og SHF.

Parkering er tillatt i aktuelle områder mot gyldig parkeringsbevis, som vist på sonekart.

Alle beboere i sameiet får utdelt 1 parkeringsbevis, og 5 gjesteparkeringslapper.

Kontrolltider er alle dager, hele døgnet.

Det er parkering forbudt i tun og på fortau, og kun tillatt ved av/pålessing og av/påstigning.

Unntak for håndverkere, med gyldig tillatelse fremlagt for kontroll.

Styret minner om at bilkjøring i tunene skal begrenses til et minimum.

Det er nå gjort avtale slik at Hjemmetjenesten og håndverkere kan parkere på tunene i arbeidstiden uten parkeringsbevis.

 

GetImage

 

Soner gjesteparkering:

  • Sone 1 og 2 er kun tillatt for gjester til SHF.
  • Sone 3 og 4 er kun tillatt for gjester til SST.
  • Maks 3 døgn parkering på gjesteparkeringsplasser.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Sameiet Solsiden Terrasse