Fellesrom

Ønsker du å leie fellesrommet?

Klikk her

Nøkler

Har du mistet nøklene dine? Trenger du nye kopier?

Klikk her

Siste nyheter:

Sameiemøte 15. April 2015.

Styret har kalt inn til sameiemøte i fellesrommet Mandag 15 April  kl 18:00.

Innkalling og saksliste blir utlevert til alle postkasser senest 8 dager før møtet.

Hvis det er noen saker du/dere ønsker å ta opp må dette sendes inn til epost styret@solsiden.info innen 11. Mars 2015.

Vel møtt!

Endring styreleder

Dan Inge Steine orienterte på gårsdagens styremøte at han har valgt å trekke seg som styreleder med umiddelbar virkning. 

Styremedlem Erico Guereschi overtar som styreleder inntil videre.

Vedrørende strømuttak til el-biler

Vi gjør oppmerksom på at det IKKE er tillatt å montere strømuttak til el-bil i sameiet uten å først ha kontaktet styret.

Alle som vurderer å få montert strømuttak MÅ derfor sende forespørsel til styret@solsiden.info. De vil deretter bli kontaktet av styreleder med videre informasjon.

Nye garasjeportåpnere klare for bestilling

Nå er opplegg for nye garasjedøråpnere montert, og de som ønsker det kan bestille ny åpner.

Den nye åpneren koster kr 490-. Send mail til styret@solsiden.info for bestilling.

Den gamle garasjeportåpneren kan fortsatt brukes.

Ordinært Sameiemøte 8 april

Det kalles inn til ordinært Sameiemøte 8 april.

Sted: Fellesrommet

Tid: kl 19.00

Frist for innsendelse av saker er 25 mars. Sendes til styret@solsiden.info.

Innkalling kommer i postkassene senest 1 april.

Oppdatering angående fremdrift fibernett

Vi har i dag mottatt informasjon om at installeringen av det nye fibernettet ikke vil være ferdig til påske, men er forventet ferdigstilt i slutten av april eller begynnelsen av mai. 

Installeringen starter i kommende uke, og alle beboere blir kontaktet direkte av installatøren.Vi venter på mer detaljert informasjon om videre fremdrift, og legger ut informasjon så snart vi mottar det.

Ordrebekreftelse fra Canal Digital

Flere har mottatt en ordrebekreftelse fra Canal Digital i det siste. Dette har sammenheng med utbyggingen av fibernettet her, og er kun en bekreftelse på fremdrift i prosjektet.

Utbyggingen var ventet å være ferdigstilt til påske, men er nå forsinket.

Hvis noen har internett fra andre leverandører som har oppsigelsestid ut inneværende måned + neste måned, er det muligens passende å si opp dette i løpet av mars måned. Imidlertid kan det bli ytterlige forsinkelser, og de fleste vil vel unngå å være uten internett i overgangsperioden. Så send gjerne en mail til styret@solsiden.info før du sier opp andre avtaler, så skal vi forsøke å svare så godt vi kan angående ferdigstilling på din adresse. Det er 166 enheter her, så det kan nok variere litt fra hus til hus, fra tun til tun.