Fellesrom

Ønsker du å leie fellesrommet?

Klikk her

Nøkler

Har du mistet nøklene dine? Trenger du nye kopier?

Klikk her

Nyhetsbrev

Registrer e-posten din for å få all info fra sameiet.

Klikk her

Siste nyheter:

Containere utenfor fellesrommet fjernet

Containerne for plast og papir som har stått utenfor fellesrommet er nylig tatt bort. Årsaken er et stort forsøplingsproblem rundt containerne. Folk kaster restavfall og alt mulig annet mellom dem, gjemmer det bak dem, og inni buskene. Det har ikke sett ut der. Og det er ikke bare folk utenfra som setter fra seg boss der, men også sameiets egne beboere. Dette har pågått over lang tid og nå så styret ingen annen løsning enn å fjerne containerne. Alternativt kunne de flyttes, men da ville de ta opp flere parkeringsplasser som det allerede er få av.

Papircontaineren ved øvre bosshus har vi fortsatt, så vi oppfordrer til å kaste papp og papir der. Den tømmes hver 14. dag.

Vi har også skrevet om dette problemet tidligere i år: Forsøpling rundt containere

Fiber på vei!

Gledelig melding: Nå er byggingen av nytt fibernett like rundt hjørnet. Entreprenøren vil starte graving samt legging av fiber og rør iløpet av et par uker.

Vi har oversendt beboerliste til Canal Digital, slik at entreprenøren etter hvert kan ta direkte kontakt for oppkobling av fiber og komplettpakke.

Canal Digital skal også sende oss litt mer detaljer om utbyggingen, vi legger ut informasjon etter hvert som vi får den.

Ang fremdriftsplan fra Canal Digital

Mange beboere har etterlyst fremdriftsplan for installering av fiber i Sameiet, men vi venter dessverre fortsatt på konkret informasjon om oppstart fra Canal Digital. Nå har vi imidlertid fått beskjed om at Relacom og Canal Digital skal ha møte angående avtalen vår på onsdag 30 oktober, og vil kontakte oss etter det. Vi legger ut informasjon straks vi får vite mer.

Ny dugnad 15. oktober

Vi fortsetter å male veggene i fellesrommet tirsdag 15. oktober kl 18.00. På sist dugnad dukket bare tre personer opp, det kan blant annet skyldes høstferie. Vi håper flere har mulighet til å stille denne gang, så blir det mye mindre jobb på hver.

Vel møtt!

Dugnad i fellesrommet 8. oktober

Vi holder på å pusse opp fellesrommet, og i den forbindelse kaller vi inn til ny dugnad tirsdag 8. oktober kl 18.00. Da skal vi male videre på veggene, og håper mange gode medhjelpere har mulighet til å stille.

Informasjon om dugnaden er også hengt opp ved postkasser, bossrom og i garasjer.

Vel møtt!

Parkering i tunene er forbudt

Beboere tar jevnlig kontakt for å melde fra om at det til stadighet står biler parkert i tunene.

Vi minner derfor om at det IKKE er lov å parkere motorkjøretøyer i tun eller gangveier. Dette er brudd på sameiets ordensregler. Kjøring på sameiets område (unntatt til garasjer og gjesteparkering) skal kun gjøres hvis det er påkrevd. Kjøring i tun skal skje i gangfart. Etter utkjøring fra tun skal bom lukkes.

Noen har etterlyst hengelås på bommene for å redusere problemet. Det er dessverre ikke tillatt fordi utrykningskjøretøy skal ha fri ferdsel i nødstilfeller.

Si gjerne fra til de som parkerer i tunene, og vis til ordensreglementet. Det må være lov å si fra uten at det skaper problemer mellom naboer.

Styret jobber med parkeringsproblematikken, blant annet skal det på sikt strekes opp slik at det blir forbudt å parkere utenfor oppmerkede plasser.

Forsøpling rundt containere

P1010448

Slik ser det ut mellom containerne utenfor fellesrommet.

 

Forsøpling rundt avfallspunktene for plast og papir utenfor fellesrommet er et stadig tilbakevendende problem. Det ser ut som en svinesti, og styret har flere ganger måttet kontakte BIR for å få det fjernet –  eller vi må fjerne det selv. I tillegg kan det tiltrekke skadedyr, som kan bli et stort problem. Dette vil vi ha en slutt på!

Vi har tenkt at det er folk utenfra som kaster bosset sitt her, men nå har vi også tatt sameiets egne beboere på fersken i å sette fra seg bossekker og annet avfall.

Å sette fra seg avfall på denne måten er ikke tillatt. I tillegg ser det jo selvfølgelig ikke ut, og folk burde være både opplyste nok og i stand til å bevege seg noen få ekstra meter for å kaste bosset der det hører hjemme.

En oppfriskning angående avfallshåndtering:
Restavfall skal i spannene i bosshusene langs veien opp på venstre side av sameiet. Alle beboere har fått nøkler til bossrommet, så det er ingen unnskyldning for å ikke benytte det. Mangler du av en eller annen grunn/har mistet nøkkel, ta kontakt her.

Papir og papp kastes i spesialcontainer som er utplassert ved det øverste bosshuset, og utenfor fellesrommet. De tømmes hver 14. dag, er det fullt må du ta deg bryet med å komme tilbake om noen dager. Det går for øvrig ofte an å få mer inni de enn det først ser ut som, så prøv!

Plast kastes i container utenfor fellesrommet.

Glassflasker som det ikke er pant på kastes i kildesortering ved innkjørselen til SPAR. Der kan det også kastes metall fra husholdningsprodukter.

Vi observerer mye rart i bosshusene. Eksempel: hvis det er fullt i første og beste bosspann, slenger enkelte posen/sekken fra seg på gulvet fremfor å gå noen få meter til neste det er plass i. Vi har også funnet store ting som ikke skal kastes her. Hvis man flytter inn/ut, pusser opp eller annet som samler mye boss av stor størrelse, skal det ikke  i bossrommet. Da må man kjøre til Espehaugen eller annet mottak med det. For eksempel materialer, pc-er, tv-er, hagemøbler og spesialavfall. Oversikt over gjenvinningsstasjoner finner du her.

Vi må dessverre oppfordre alle beboere til å være bosspoliti. Vi kan ikke godta at noen få gjør det utrivelig for alle andre ved å kaste fra seg boss der det passer de.

Dersom du ser noen sette fra seg bossekker eller annet avfall ute, gi dem beskjed om å fjerne det. Og meld gjerne fra til oss i styret. Dersom det gjelder beboere i sameiet, vil vi ta kontakt med dem. Og har du tips til hvem som står for forsøplingen som er avbildet, gi oss beskjed.

Lurer du på noe, eller har tips eller råd til hvordan vi kan løse dette, ta kontakt med styret@solsiden.info. 

P1010445

 

Canal Digital valgt som leverandør av kabel-tv og bredbånd

På sameiemøtet 16. april ble det stemt over ny leverandør av kabel-tv og bredbånd, og Canal Digital ble valgt for de neste fem årene. Avtalen omfatter bygging av fibernett til alle boenheter.

Beboerne får i sin pakke:

  • Internettabonnementet MAXI med tilhørende modem (hastighet 12/5, kan oppgraderes til høyere hastighet for egen regning)
  • Dekoder lånes ut av Canal Digital med tilhørende programkort som åpner for de kanalene i den faste delen av grunnpakken som signaleres digitalt
  • «Valgfri del av grunnpakke», dvs at 15 digitale favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte husstand fra et utvalg kanaler

Oppstart for ny avtale med Canal Digital er satt til over sommeren, men vi venter på mer nøyaktig fremdriftsplan. Straks vi har mer info legger vi det ut på nettsiden slik at de som har andre leverandører kan få mulighet til å si opp sine avtaler. Vi vil også henge opp informasjon ved postkassene i alle tun.

Oppdatering, 7. september: Dato for oppstart er fremdeles usikkert, men vi får mer informasjon i løpet av september. At det har tatt tid skyldes at  Canal Digital ikke har fått endelig beskjed fra sine underleverandører om når de kan starte på jobben, grunnet stor arbeidsmengde. Foreløpig må alle bare forholde seg til eksisterende løsninger, frem til det blir gitt en annen beskjed.

 

 

 

Velkommen til dugnad lørdag 11. mai

Det blir felles dugnad for Sameiet og Huseierforeningen lørdag 11. mai kl 13.00. Mål for dagen er å rydde, plante og gjøre det pent i tunene til 17. mai.

Møt opp i tunet ditt, og tunleder vil fordele oppgaver.

Alle sameiere betaler månedlig dugnadspenger over fellesutgiftene. Det er anledning til å få tilbakebetalt disse etter at man har deltatt på dugnad. Vi vil imidlertid oppfordre flest mulig til å gjøre en innsats uten å få refusjon. På den måten får vi lagt opp tunmidler som kan benyttes når det trengs oppgraderinger av lekeutstyr, postkasser e.l. i hvert enkelt tun. Ønsker du refusjon, finner du skjema her .

Vi sees!
Med vennlig hilsen styret i SST

 

Informasjonsmøte om Kabel-TV

Det vil bli avholdt informasjonsmøte vedrørende Kabel-TV i fellesrommet

6. mars 2013 kl 19:00

 

Her vil representanter for Canal Digital og Get stille for å presentere om deres respektive tilbud, og det vil bli muligheter til å stille spørsmål til tilbyderene.

 

CD Get