Fellesrom

Ønsker du å leie fellesrommet?

Klikk her

Nøkler

Har du mistet nøklene dine? Trenger du nye kopier?

Klikk her

Siste nyheter:

Informasjonsskriv Vedlikeholdsprosjektet 2011

Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik:

A-leil. B-leil. C-leil. D-leil. E-leil.
Totalsum 68.103,- 71.501.- 46.587,- 49.984,- 36.239.-
Innbetalt 2009 13.116.- 13.770.- 8.972.- 9.627.- 6.239.-
Innbetaling 2011 54.987.- 57.732.- 37.615.- 40.357.- 29.260.-
Forfall 28.02.11 28.725.- 30.159,- 19.650,- 21.083,- 15.285,-
Rest vår 2011 26.262,- 27.572.- 17.965,- 19.274,- 13.975,-

Disse tallene er ikke 100% endelige, men gir en god pekepinn på størrelsesorden på den siste innbetalingen som kommer våren 2011. Vedlikeholdsutvalget fortsetter arbeidet mot entreprenørene, og straks det endelige tilbudet foreligger vil det bli sendt ut informasjon om dette.

Dersom endelig pristilbud krever det, vil det komme en justering av innbetaling i forbindelse med siste faktura våren 2011.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.

Fakura for Vedlikehold 2011

Det blir sendt ut faktura i henhold til vedtak på sameiemøte 24.11.2010 pr. månedsskiftet januar/februar 2011.
Denne gjelder første del av årets rehabilitering – blokkene 3 a og 3 b (de øverste)

Siden sameimøtet har vi vært i kontakt med ytterligere 6 entreprenører, ingen av dem har vært villig til å gi oss tilbud. Enten på grunnlag av allerede stor arbeidsmengde eller at de ikke ønsker å gi tilbud som binder dem til fast pris.

Vi har derfor gått tilbake til Byggmester Jostein Garnes og Protan Tak og bedt dem om tilbud på alt resterende arbeid.
De var på befaring i uke 3 og vi venter svar i første halvdel av februar.

På bakgrunn av dette, bestreber vi oss på å kunne komme ut med endelig pris på rehabiliteringen ca. medio februar og i god tid før forfall 28.2.2011.

Vi lover ytterligere informasjon så snart den foreligger.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.

Med hilsen
Styret i Sameiet Solsiden Terrasse

Plastsortering

Levering av plastavfall skal ikke lengre gjøres i bosshusene.

Det er nå kommet punkter for levering av plastavfall ved parkeringsplassen ved Fellesrommet.

Alle må heretter levere plastavfall her og ikke i bosshusene.
Håper at alle sameiere vil bidra med sortering av bosset sitt, og holde orden i bosshusene.

Takk!

Tak, Snø, Is og Rør

Det har nå blitt gjennomført en befaring av takene, som viser at snømengden ikke er så stor at vi trenger å bekymre oss for vekten og belastningen på takene som sådan.

Dersom noe endrer seg, vil videre tiltak bli gjennomført.

Ellers ber vi alle sameiere om å følge med på de takrenner og avløpsrør som en kan nå uten å gå på taket.
Det er viktig at vi selv forsøker å holde disse så rene og isfrie som mulig, slik at smeltevannet har mulighet til å komme ned der det skal.

Når det er sagt, er det viktig at det ikke slås og brytes på frosne takrenner og avløpsrør, da dette lett fører til sprukne rør og dermed enda større fare for vannskader.

Store snømengder på takene

Selv om det for tiden er store snømengder på takene våre, er det viktig at vi ikke går opp dit for å måke.
Grunnet tilstanden på takduken må det overhodet ikke forekomme ferdsel på takene, da dette kun vil øke muligheten for lekkasjer når snøsmeltingen starter.