Asfaltering av gjesteparkeringen

Det er planlagt å asfaltere gjesteparkringsplassen foran rekke 1A, Vallalheiene 40 – 58, tirsdag 4. september. Plassen må være tømt for biler innen kl. 16.00 mandag 3. september. Da vil asfaltfirmaet komme og sette fra seg utstyr. Plassen vil også bli sperret med sperremarkeringer. De seksjonseiere, som pleier å bruke denne parkeringsplassen fast og vet […]

Om asfalteringen

Asfalteringen ble besluttet på et ekstraordinært årsmøte i 2016. Den kunne ikke gjennomføres da på grunn av pengemangel. Saken ble derfor tatt opp på nytt i 2017 med planlagt gjennomføring i 2018. Det meste av gjesteparkeringsplassen og alle gangveier mellom rekkene skal asfalteres. De steder der det ble vurdert at det bestående asfaltlaget var godt […]

Nyheter om asfaltering

Asfalteringen i sameiet vil begynne onsdag 6. juni. Arbeidet forventes å ta cirka 14 dager.  — Styret