Fellesrom

Alle beboerne i sameiet skal ha enerett til felles fellesrom. Det innebærer at det er kun sameiets beboere som har rett til å bruke fellesrommet. I utgangspunktet kan derfor ikke fellesrommet benyttes av andre enn sameiets beboere.

Når det er flere som ønsker å benytte lokalet samtidig må bruken tildeles den som først melder sin interesse (først til møllen). Styret kan imidlertid løpende vurdere om andre enn sameiets beboere kan benytte fellesrommet, som for eksempel lag med tilknytning til området. Slik bruk må da avtales særskilt.

Rommet disponeres dagen før leiedato til forberedelser og dagen etter leiedato for opprydning.          

Det vil være et depositum på kroner 600 som ikke blir tilbakebetalt ved sen avbestilling. Dette for å sikre at flest mulig får brukt felleslokalene slik de ønsker. Når det foretas en bestilling av rommet så vil du få tilsendt en faktura. Når faktura betales må du sørge for et bevis for at det er betalt, for eksempel ved å ta bilde av skjermen eller lignende. Dette sendes på e-post til styret. Når depositum er betalt så blir bestillingen av fellesrommet godkjent.

Leien betales ved faktura som sendes fra forretningsfører til seksjonseiers adresse. Depositum vil da være fratrukket.

Gjør deg kjent med reglene for bruk av rommet før du signerer avtalen:

Reglement

 1. Det skal vises hensyn til tilstøtende leiligheter til fellesrom.
 2. Fellesrommet skal ikke brukes etter kl. 22.00.
 3. Vanlig lydstyrke på musikk. Normal stemmebruk, ingen hyling eller skriking. Det skal ikke spilles musikk etter kl. 20.00
 4. Skadede ting skal erstattes.
 5. Nøkkel utleveres av styrerepresentant og skal leveres tilbake etter bruk.
 6. En foresatt/voksen person skal være ansvarlig leietaker og være tilstede når rommet er i bruk
 7. Den som leier rommet må vaske selv bordene, kjøkkenutstyr må vaskes opp og bosset kastes.
 8. Totalt forbud mot å bruke tape, skruer eller spiker på vegger eller tak.
 9. Bruk hjul på sofaer og sofabord når de skal flyttes.
 10. Ballonger skal kun henges på skruekroker.
 11. Kjøleskapet må tømmes etter brukt.
 12. Samle opp bordene og stoler og sette de på plass mot veggen
 13. Nøkkelen leveres tilbake sammen med underskrevet sjekkliste når rommet er ryddet.

Leiepris er kr. 1.200,00 – Dette inkluderer også renhold utover punkt 7 i reglementet.

Hvis du ønsker å leie fellesrommet så kan du fylle ut skjemaet under.

Velg dato du ønsker å leie i kalenderen under, grønne datoer er ledige, oransje er datoer som er booket men ikke godkjent, og røde datoer er godkjente bestillinger.
Husk at rommet disponeres dagen før leiedato til forberedelser og dagen etter leiedato for opprydning, så vennligst velg tre påfølgende dager i skjemaet!

Laster kalender...
- Tilgjengelig
 
- Reservert
 
- Avventer behandling