Fellesrom

Ønsker du å leie fellesrommet?

Klikk her

Nøkler

Har du mistet nøklene dine? Trenger du nye kopier?

Klikk her

Nyhetsbrev

Registrer e-posten din for å få all info fra sameiet.

Klikk her

Siste nyheter:

Til dem som ikke har mottatt BOB rapporten og innkallingen

Styret vil takke for godt oppmøte på ekstraordinært sameiemøte den 12 november

Dessverre viser det seg at flere hadde ikke mottatt BOB sin rehabiliterings rapport med innkallingen sendt med posten.
Som svar på dette bad styret om at dem det gjelder kontakter styret.
Send oss mail med navn og adresse til: styret@solsiden.info eller via privat messenger til Rita
Helst så snart som mulig slik at BOB på nytt kan samlet få sendt den ut til dem det gjelder.
Med vennlig hilsen
styret

EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019

EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019

Det er lagt ut innkalling til ekstra ordinært sameie møte sammen med informasjon om rehabiliteringsprosjektet i alles postkasser.

Vi minner om retten til å gi sine fullmakter.
Dette kan skrives på eget ark og gis til den eier dere vet stiller på møtet den 12 november.

Eks:
Fullmakt gis til:

Seksjonseier av nr:… navn:………………………..
Signert av seksjonseier i nr….. navn:…………………………

Styret håper på et godt oppmøte for å velge inn nye styre og vara medlemmer og for å få med seg BOB sin gjennomgang av planlagt prosjekt.

Vel møtt tirsdag 12 november kl 19:00 i fellesrommet.

Med vennlig hilsen

styret i SST

DUGNAD 2 NOVEMBER SAMMEN MED HUSEIERFORENINGEN

Innkalling til dugnad lørdag 2/11 kl 14 for SST og SHF

Oppgave: Klippe ned busker langs veien nedover langs husrekken til barnehagen. Dette vil vi gjøre før vinteren slik at bilene kommer godt utav veien og ikke lager farlige situasjoner for gående på fortauet når snøen kommer.

ALLE BILENE SOM STÅR DER MÅ VÆRE VEKKE!!!

Vi oppfordrer samtidig alle som kan, om å bruke garasje plassen sin hele året.

Håper så mange som mulig kan stille.

Ta med sag eller hagesaks om du har. Vi trenger også en bil med tilhenger til å kjøre greinene bort.

Kan noen hjelpe?

Ta kontakt med Marit i Huseierforeningen for å avtale det: 95726407

EKSTRA ORDINÆRT SAMEIEMØTE 12 NOVEMBER 2019

Ekstra ordinært årsmøte 12.11 kl 19.00.

Da tre av sameiets styremedlemmer har trukket seg i sommer/høst av ulike årsaker er styret i sameiet pr i dag ikke beslutningsdyktig etter vedtektene og eierseksjonsloven.

Det må derfor velges tre nye styremedlemmer frem til ordinært årsmøte i juni 2020, samt to varamedlemmer slik at liknende situasjoner unngås.

Noen kandidater har meldt seg, men vi trenger flere og et optimalt styre med utfordringene sameiet står fremfor.

Dersom du kan tenke deg å gjøre en innsats vil det være fint om du melder ditt kandidatur til styret@solsiden.info eller post@terjekopperud.no.

Ønsker du å snakke med styrets leder om dette kan du ringe 911 99 832.

Etter det ekstraordinære årsmøte vil det bli avholdt et informasjonsmøte vedrørende planlagt rehabiliteringsprosjekt.

Nærmere innkalling med rapporter fra BOB vil bli sendt pr post til alle seksjonseiere.

 

Med vennlig hilsen

Terje Kopperud

Styrets leder

KJØRER DU BIL HAR DU ET STOR ANSVAR-OGSÅ I GARASJER

KJØRER DU BIL HAR DU ET STORT ANSVAR – OGSÅ I GARASJER

Det er foruroligende at det stadig meldes om eiere her som kjører svært fort inn i og inne i garasjene.
Uten tanke for de skader de kan volde hvem og hva som helst.
Det er tvilsomt om deres forsikring vil dekke skader eller verre som oppstår pga uvettig kjøring.
‘Gassen i bånn’ kjøring og konsekvenser burde være unødvendig å advare voksne mennesker om.
Barn alene eller med foreldre, står, går eller løper, alle som skal ut av eller inn i bil, dyr som enten er med 2-bente eller har tatt seg en tur inn i garasjer……mens ‘gassen i bånn’ førere kjører med ‘skylapper’ på….dette må det bli en slutt på.
Når skaden skjer er det for sent, bruk sunn fornuft, tenk trygghet, ansvar og husk at dere kommer frem også uten ‘gassen i bånn’.
Vennlig hilsen styret

Sameiet Solsiden Terrasse trenger to nye styremedlemmer

Dessverre har to av styremedlemmene i sameiet måtte trekke seg av ulike årsaker.

Styret trenger derfor å komme i kontakt med kandidater som kan tenke seg å gjøre en innsats som styremedlem i sameiet.

I første omgang fra et ekstra ordinært årsmøte medio oktober og frem til årsmøte i juni 2020.

Sameiet står fremfor viktige avgjørelser når det gjelder fremtidig vedlikehold for å sikre verdiene i sameiet. Vi er derfor på søken etter kandidater som kan utfylle dagens 3 styremedlemmer slik at sameiet får et godt og mangfoldig styre. Derfor er det ønskelig om kandidater med byggeteknisk kompetanse, data, juss eller styreerfaring generelt melder seg.

Selvsagt er dette ikke noen betingelser. Det aller viktigste er at du har tid og vilje til å gjøre en god jobb for å gjøre sameiet til et godt sted å leve og bo.

De siste årene har det vist seg at styremedlemmer har flyttet eller av andre grunner måtte trekke seg fra sine styreverv. Vi vil derfor også trenge kandidater som kan være varamedlemmer.

Styret har som oftest møter en til to kvelder i måneden og fortløpende kontakt på epost og i sosiale medier.

Dersom du kan tenke deg å gjøre en innsats, men ønsker mer informasjon om hvilke oppgaver, ansvar og plikter du får som styremedlem kan du gjerne ta kontakt med styrets leder for en konfidensiell og uforpliktende samtale:

Terje Kopperud, telefon 911 99 832, epost: post@terjekopperud.no

Eller om du foretrekker det kan du snakke med styremedlemmene:

Dag Magne Heggem, telefon 469 58 523, epost: heggem25@hotmail.com

Eller Rita Ramsevik, telefon 991 06 625, epost: ramsevi@online.no

Dersom du ønsker å stå som kandidat for ett av vervene vil det være fint om vi hører fra deg innen 1. oktober.

Send en melding med noen ord om deg selv til styret@solsiden.info

eller til post@terjekopperud.no

Vi håper å høre fra deg.

Terje Kopperud

Styrets leder Sameiet Solsiden Terrasse

Problemer med garasje fjernkontroller?

Ser ut til å gjelde spesielt garasje nr 2, den veldig store (for de nye her) nr 1 er den øverste av våre 4 garasjer.
I garasje nr 2 og 1 er det 'gammelt system' mottaker for fjernkontroll.
Opplever at deres fjernkontroll ikke virker, sjekk batteri først.
Å få opp nytt system i nr 2 og 1 er ikke på planen akkurat nå.
Da blir dessverre løsningen å bruke bryter inne i garasjen og nøkkel ute for å åpne garasjedøren.
Vi beklager virkelig dette, men pr nå kan vi ikke bestille nytt system i de garasjene.
Vennlig hilsen styret

KJÆRE ALLE HUNDE OG KATTE EIERE

Styret vil sterkt oppfordre alle eiere av dyr, som dere er glad i og vil gjøre deres beste for til at det også betyr å sørge for at hverken hund eller katt legger fra seg ‘visittkort’ der hvor vi mennesker ferdes.
Ta med hunde pose, plukk opp, og kast i bosset.
Med katter er det noe vanskeligere, men bruken av kattesand boks inne er meget god hjelp og bør brukes.
Sameiet er best tjent med at dyrene her blir sett positiv på, og det er opp til eiere å unngå ‘visittkort’ alle veier.
For dyret gjør hva eier tillater.
Vennlig hilsen styret

FELLESUTGIFTER ØKES MED VIRKNING FRA 1 OKTOBER 2019

Styret vedtok den 12 august at fellesutgiftene må økes, dette grunnet vedlikeholds og skadesaker og det er behov for å styrke sameiets økonomi.
Økningen er på 20%.
Skriv om dette legges også i postkassene i løpet av denne uken.

Med vennlig hilsen

SST styret