Hensikten med dette husordensreglementet er å bidra til et positivt fellesskap for beboerne i Sameiet Solsiden Terasse. Generelt skal beboere vise hensyn til hverandre.

Husordensregler

For øvrig gjelder følgende:

  1. Det er lov å ha inntil 4 husdyr. Husdyr skal være under oppsyn under opphold utendørs. Dyrets avfall skal fjernes av den som har oppsyn med husdyret.
  2. Støyende arbeid (banking, boring, saging o.l.) skal ikke forekomme etter kl.20.00.
  3. Fellesareal, inklusiv gangveier, ganger og trapper, samt garasje, skal til enhver tid holdes ryddig. Sameierne må ikke oppta plassen på disse steder med uvedkommende ting, såsom barnevogner, sykler, ski o.l.
  4. Kjøring på sameiets område (unntatt til garasjer og gjesteparkering) skal kun gjøres hvis det er påkrevd. Kjøring i tun skal skje i gangfart. Etter utkjøring fra tun skal bom lukkes. Det er ikke lov å parkere motorkjøretøyer i tun eller gangveier.
  5. Regler som gjelder for fellerommet skal overholdes.
  6. Sentrifugering skal ikke forekomme etter kl. 22.00.
  7. Ved brudd på dette reglementet kan styret gi sameier konvensjonalbot, etter èn skriftlig advarsel innenfor en periode på seks måneder iht Sameieavtalens §13. Boten skal betales straks, men vedtaket kan ankes inn for sameiemøtet.

 

Valle 13. november 1996