om SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Sameiet Solsiden Terrasse ligger solrikt til på Valle i Fana, ca. 3 km fra Nesttun sentrum i retning Os.

Sameiet Solsiden Terrasse består av i alt 166 terrasserte rekkehusleiligheter.

Leilighetstyper

Det finnes i alt fem forskjellige typer leiligheter:

Type A: 4-roms leilighet over to plan, boa/bra 108/117 kvm, garasjeplass (76)
Type B: 4-roms leilighet over tre plan, boa/bra 113/122 kvm, garasjeplass (62)
Type C: 2-roms leilighet på ett plan, boa/bra 60/68 kvm, garasjeplass (4)
Type D: 2-roms leilighet på ett plan, boa/bra 62/70, garasjeplass 18)
Type E: 2-roms leilighet på ett plan, boa/bra 62/70, uten garasjeplass (6)S

Originalitet​

Formålet med boligene på Solsiden Terrasse da de ble prosjektert var å tilby rimelige boliger for folk med vanlige inntekter. For å få dette til ble spennende og originale løsninger med lange og smale leiligheter valgt. Godt lysinnfall er sikret med et atrium på ca. 7 m2.

Bygningsmaterialer​

For å sikre krav til både brann- og lydisolering mellom leiligheter er leilighetene utført med skillevegger og dekker i betong (20 cm). Yttervegger mot det fri og innvendige vegger er utført i lettere konstruksjoner (tre, isolasjon og gipsplater). Balkonger og atrier er dekket med betongheller.

Sameieprinsippet​

Kjøper du en terrasseleilighet i Sameiet Solsiden Terrasse blir du selveier av leiligheten og får utstedt eget skjøte på eiendommen. Dermed står du helt fritt til å disponere leiligheten, den kan selges fritt på det åpne marked – naboer har ikke forkjøpsrett, du har selvsagt også full rett til å leie bort leiligheten. Grunnen – med utearealer og det hele – eier du sammen med dine naboer i et sameie. Et sameie av slike leiligheter reguleres av ’Lov om eierseksjoner’

Tun

Fire tun utgjør naturlige møteplasser i Solsiden Terrasse. Tunene er utstyrt med sandkasser og lekeplasser med husker, sklier o.l. Benker er satt ut der praten går over kaffikoppen på solrike dager.

Kabel-TV​

Alle leiligheter er tilknyttet kabel-TV anlegg, signaler er for tiden distribuert av Telenor

Bilfrie Veier

Vegene inne på selve boligområdene skal være bilfrie. Dette er muliggjort ved at innkjørslene til garasjene er lagt til endene av de terrasserte rekkehusene. Garasjene er plassert i underetasjen av disse boligenhetene. Gangvegene er planlagt slik at sykebil, brannbil og flyttelass kan komme frem, men til daglig skal altså vegene være forbeholdt gående, løpende og syklende. Tunene skal være lite trafikkert og barnevennlige, kun nødvendig trafikk er tillatt. Det finnes ikke parkeringsplasser i tunene.

Hager​

Alle leilighetene har sin egen lille hageflekk. For de flestes vedkommende er disse på 10 til 15 m2, noen mindre, andre større.

Lekeplasser

I tillegg til de lekemuligheter tunene innbyr til, er det anlagt en kvartalslekeplass foran boligområdet. Her vil det komme flere lekeapparater og tumleplassen blir litt rommeligere. Like inntil denne lekeplassen er «Bingen» plassert; en egen ballplass på 10×20 meter.

Barnehage

Like ved «Bingen» ligger Valle Barnehage. Den er en av de største barnehagene i Fana bydel, og er for barn i alderen 0-6 år.