Vedlikehold Informasjon for SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Vedlikehold

Utdrag fra sameieavtalen vedrørende vedlikehold:

§3. 

Vedrørende fordeling av utgifter ved utvendig vedlikehold av bygningene herunder dører og vinduer, er det enighet om at seksjon nr. 1-160 og 166-171 skal være ansvarlig for vedlikehold vedrørende vinduer, dører etc. tilhørende seksjon nr.I-160 og 166-171.

§5.

Sameierne må selv sørge for forsvarlig vedlikehold av egne seksjoner med tilhørende ytre rom. Fellesrom og fellesareal skal behandles med tilbørlig aktsomhet og alle skader som skyldes sameierne, hans husstand eller andre han har gitt adgang til fellesrom eller fellesareal må han selv erstatte eller utbedre uten opphold.

Sameierne må ikke uten styrets samtykke sette opp radio- eller TV-antenner, markiser o.l.

Vedrørende seksjon nr. 1-160 og 166-171 må disse ikke uten styrets samtykke foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner som ellers ville kreve byggemelding.

 

Maling

Maling kjøpes inn individuelt. Følgende fargekoder benyttes i Sameiet:

  • Vestlandsrød: 4060-y90r
  • Wasablå: 6427-r96b
  • Grå: Drygolin B-base, ok031, rb003, ss057