PARKERINGSBESTEMMELSER FOR SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Parkering

Det er parkering forbudt i tun og på fortau, og kjøring inn på tunene er kun tillatt ved av/pålessing og av/påstigning. Kommunens hjemmetjeneste og håndverkere er unntatt fra dette, forutsatt at det benyttes biler med logo og utsmykning som tydeliggjør formålet. Slik parkering kan gjennomføres uten parkeringsbevis i den tiden arbeidet tar, og for håndtverkere er dette begrenset til mellom klokken 07:00 og 20:00. Parkering bør allikevel skje på gjesteparkering hvis mulig.

Styret minner om at bilkjøring i tunene skal begrenses til et minimum og kun ved nødvendighet

Soner gjesteparkering:

  • Sone 1 og 2 er kun tillatt for gjester til SHF.
  • Sone 3 og 4 er kun tillatt for gjester til SST.