Bygge bod FOR SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Bygge Bod

I henhold til vedtak om boder i Sameiet, kan beboere sette opp boder så lenge kravene spesifisert i Sett opp tilbygg utan å søke fra Direktoratet for byggkvalitet er tilfredsstilt. Beboere plikter likevel å informere styret før arbeidet settes i gang, slik at en sikrer at det ikke settes opp boder som for eksempel hindrer fremkommelighet for utrykningskjøretøy og lignende.