Lekkasjeinformajson for SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Lekkasje

 

Dersom en oppdager en vannlekkasje, skal dette meldes inn til https://www.cognitoforms.com/BOBBBL/Skademelding Informer gjerne styret om lekkasjen som er meldt inn.

BOB rekvirerer takst/håndverker. Beboer/styret kan ikke selv bestille/finne takstmann.  

Ved hastesaker hvor eksempelvis vann renner, skal beboer/styret først begrense skaden ved f.eks å stenge stoppekran, samle vann I bøtter etc. Deretter  kontaktes Recover for å vurdere årsak, begrensskadeomfanget og eventuelt starte sanering. Recover har vakttelefon, og treffes hele døgent på tlf 95029350.