Retningslinjer/betingelser for ladekontakter til el-biler

Det er per nå ikke mulig å installere flere elbilladere i garasjene i SST. Det elektriske anlegget har ikke ledig kapasitet.

Styret jobber med løsning og håper at denne er klar i løpet av kort tid.

  • Ladekontakt skal kobles til felles strøminntak i tavlerom som hører til rekken garasjen er i.
  • Ladekontakten skal være en Mode3-lader med Type2-kontakt og med jordfeilbryter type B tilknyttet.
  • Ladekontakten skal stå på egen kurs med 10A sikring.
  • Forbruksmåleren (minusmåler) skal monteres ved kontakten i en boks med gjennomsiktig deksel slik at måleren kan avleses uten vanskeligheter.
  • I boksen skal det være en jordfeilbryter/jordfeilsikring spesielt beregnet for ladekontakter for elbil.
  • Installasjon skal utføres av autorisert installatør som seksjonseier selv velger og bekoster.
  • Monteringskostnaden, som betales av seksjonseier, må seksjonseier selv få oppgitt av installatøren.
  • Styret skal kontaktes før installasjonen utføres slik at installatøren er kjent med retningslinjene.
  • Kopi av eventuell samsvarserklæring skal sendes styret.
  • Når ladepunktet er klart til bruk, må styret underrettes.

Vi har etterhvert erfart at det finnes noen typer bokser som inneholder alle deler det stilles krav om.

Forbruket blir inntil videre avlest av et styremedlem. Kostnaden er forbrukspris fra strømleverandør, for tiden Ustekvekja Energi, og nettleie fra BKK.

Forretningsfører sender faktura hvert kvartal etter oppdrag fra sameiet.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at de ladekontakter som ble installert før våren 2015 er annerledes enn ovenfor beskrevet.  Retningslinjene som er beskrevet ovenfor, har styret kommet frem til etterhvert som vi har fått erfaring og kunnskap.