Parkering

Parkeringsbestemmelser for Sameiet Solsiden Terrasse

Sameiet Solsiden Terrasse og Solsiden Huseierforening har inngått en avtale om kontroll og oppsyn av parkeringsplasser i området med Security Park. Avtalen trådde i kraft 8. mars 2015.

Det er satt opp områdeskilter for SST og SHF. Parkering er tillatt i aktuelle områder med gyldig parkeringsbevis, som vist på sonekartet.

Alle beboere i sameiet får utdelt 1 parkeringsbevis, og 5 gjesteparkeringslapper.

Kontrolltider er alle dager, hele døgnet.

Det er parkering forbudt i tun og på fortau, og kjøring inn på tunene er kun tillatt ved av/pålessing og av/påstigning. Kommunens hjemmetjeneste og håndverkere er unntatt fra dette, forutsatt at det benyttes biler med logo og utsmykning som tydeliggjør formålet. Slik parkering kan gjennomføres uten parkeringsbevis i den tiden arbeidet tar, og for håndtverkere er dette begrenset til mellom klokken 07:00 og 20:00. Parkering bør allikevel skje på gjesteparkering hvis mulig.

Styret minner om at bilkjøring i tunene skal begrenses til et minimum og kun ved nødvendighet

GetImage

Soner gjesteparkering:

  • Sone 1 og 2 er kun tillatt for gjester til SHF.
  • Sone 3 og 4 er kun tillatt for gjester til SST.
  • Ved bruk av gjestekort er det en maksimal parkeringstid på 3 døgn.