Ansvarsfordeling FOR SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Ansvarsfordeling

Sameiets ansvar eller eiers ansvar?

Eksempler på saker som beboer må håndtere selv:

Problemer med vaskemaskinen, kjøleskap, vask, wc, dusjbatteri, TV, internett. Vedlikehold inne i selve leiligheten av elektrisk anlegg, røranlegg, vegger, gulv eller tak.

Eksempler på saker som må meldes til styret:

Vannlekkasje, skadedyr, mistet nøkkel, innbrudd i boden eller garasjeanlegg.

Eksempler på saker som styret skal håndtere:

Saker som gjelder garasjeanlegg og andre fellesarealer. Eventuell skriftlig klage på nabo Bestilling av ny nøkkel