Bomiljøvakt Informasjon for SAMEIET SOLSIDEN TERRASSE

Bomiljøvakt

Sameiet har inngått avtale med Securitas om bomiljøvakt. Formålet med tjenesten er å gi beboerne trygghet og trivsel, samtidig som vekterne vil demme opp for innbrudd, tyveri og hærverk.

Basis i tjenesten er 1 besøk pr. kveld/ natt til varierende tidspunkt, hvor vekteren tilfeldig plukker ut en del av området som kontroll. Det kontrolleres at dører og porter til garasjene er stengt og låst. Videre vil vekteren påse at det ikke oppholder seg uvedkommende i sameiet.

Vekter fører tilsyn med parkerte bilder, og gangveiene blir patruljert.

Vekter kan assistere ved:

  • Opplevelse av utrygghet
  • Opphold av uvedkommende
  • Husbråk/ støy

Når beboerne reiser bort for kortere eller lenger tid kan de rekvirere spesielt tilsyn av sin bolig kostnadsfritt.

Alle beboerne kan ved behov for assistanse – 24 timer i døgnet – ringe:

Bomiljøvekteren tlf. 55 28 28 00

Ved spørsmål om bomiljøvaktordningen, kontakt Halfdan Andahl i Securitas A/S på telefon 55361200 mellom klokken 08:00 – 16:00