Mange har etterlyst avtalegiro for fellesutgiftene, og styret la inn bestilling på dette i høst. Dessverre har lang saksbehandlingstid gjort at det har trukket ut i tid. Nå har vi imidlertid fått melding om at det skal være klart til fakturaen som har forfall i slutten av februar. Da vil man altså få tilbud om avtalegiro i nettbanken når faktura legges inn.