På sameiemøtet 16. april ble det stemt over ny leverandør av kabel-tv og bredbånd, og Canal Digital ble valgt for de neste fem årene. Avtalen omfatter bygging av fibernett til alle boenheter.

Beboerne får i sin pakke:

  • Internettabonnementet MAXI med tilhørende modem (hastighet 12/5, kan oppgraderes til høyere hastighet for egen regning)
  • Dekoder lånes ut av Canal Digital med tilhørende programkort som åpner for de kanalene i den faste delen av grunnpakken som signaleres digitalt
  • «Valgfri del av grunnpakke», dvs at 15 digitale favorittkanaler kan velges individuelt av den enkelte husstand fra et utvalg kanaler

Oppstart for ny avtale med Canal Digital er satt til over sommeren, men vi venter på mer nøyaktig fremdriftsplan. Straks vi har mer info legger vi det ut på nettsiden slik at de som har andre leverandører kan få mulighet til å si opp sine avtaler. Vi vil også henge opp informasjon ved postkassene i alle tun.

Oppdatering, 7. september: Dato for oppstart er fremdeles usikkert, men vi får mer informasjon i løpet av september. At det har tatt tid skyldes at  Canal Digital ikke har fått endelig beskjed fra sine underleverandører om når de kan starte på jobben, grunnet stor arbeidsmengde. Foreløpig må alle bare forholde seg til eksisterende løsninger, frem til det blir gitt en annen beskjed.