Containerne for plast og papir som har stått utenfor fellesrommet er nylig tatt bort. Årsaken er et stort forsøplingsproblem rundt containerne. Folk kaster restavfall og alt mulig annet mellom dem, gjemmer det bak dem, og inni buskene. Det har ikke sett ut der. Og det er ikke bare folk utenfra som setter fra seg boss der, men også sameiets egne beboere. Dette har pågått over lang tid og nå så styret ingen annen løsning enn å fjerne containerne. Alternativt kunne de flyttes, men da ville de ta opp flere parkeringsplasser som det allerede er få av.

Papircontaineren ved øvre bosshus har vi fortsatt, så vi oppfordrer til å kaste papp og papir der. Den tømmes hver 14. dag.

Vi har også skrevet om dette problemet tidligere i år: Forsøpling rundt containere