Det blir felles dugnad for Sameiet og Huseierforeningen lørdag 11. mai kl 13.00. Mål for dagen er å rydde, plante og gjøre det pent i tunene til 17. mai.

Møt opp i tunet ditt, og tunleder vil fordele oppgaver.

Alle sameiere betaler månedlig dugnadspenger over fellesutgiftene. Det er anledning til å få tilbakebetalt disse etter at man har deltatt på dugnad. Vi vil imidlertid oppfordre flest mulig til å gjøre en innsats uten å få refusjon. På den måten får vi lagt opp tunmidler som kan benyttes når det trengs oppgraderinger av lekeutstyr, postkasser e.l. i hvert enkelt tun. Ønsker du refusjon, finner du skjema her .

Vi sees!
Med vennlig hilsen styret i SST