Skjema for registrering av utført dugnad for 2010 ligger nå tilgjengelig for nedlasting.