Skjema for registrering av utført dugnad for 2011 ligger nå tilgjengelig for nedlasting.