Her ligger linken til eierseksjonsloven for de som ønsker å lese denne:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65