Ekstra ordinært årsmøte 12.11 kl 19.00.

Da tre av sameiets styremedlemmer har trukket seg i sommer/høst av ulike årsaker er styret i sameiet pr i dag ikke beslutningsdyktig etter vedtektene og eierseksjonsloven.

Det må derfor velges tre nye styremedlemmer frem til ordinært årsmøte i juni 2020, samt to varamedlemmer slik at liknende situasjoner unngås.

Noen kandidater har meldt seg, men vi trenger flere og et optimalt styre med utfordringene sameiet står fremfor.

Dersom du kan tenke deg å gjøre en innsats vil det være fint om du melder ditt kandidatur til styret@solsiden.info eller post@terjekopperud.no.

Ønsker du å snakke med styrets leder om dette kan du ringe 911 99 832.

Etter det ekstraordinære årsmøte vil det bli avholdt et informasjonsmøte vedrørende planlagt rehabiliteringsprosjekt.

Nærmere innkalling med rapporter fra BOB vil bli sendt pr post til alle seksjonseiere.

 

Med vennlig hilsen

Terje Kopperud

Styrets leder