Styret har kalt inn til ekstraordinært sameiemøte i fellesrommet onsdag 10 desember kl 19.

Innkalling og saksliste er distribuert i alle postkasser.

Vel møtt!