Styret kaller inn til ekstraordinært sameiemøte i fellesrommet tirsdag 17 november kl 19.

Innkalling og saksliste er distribuert i alle postkasser. Vel møtt!