EKSTRAORDINÆRT SAMEIEMØTE TIRSDAG 12 NOVEMBER 2019

Det er lagt ut innkalling til ekstra ordinært sameie møte sammen med informasjon om rehabiliteringsprosjektet i alles postkasser.

Vi minner om retten til å gi sine fullmakter.
Dette kan skrives på eget ark og gis til den eier dere vet stiller på møtet den 12 november.

Eks:
Fullmakt gis til:

Seksjonseier av nr:… navn:………………………..
Signert av seksjonseier i nr….. navn:…………………………

Styret håper på et godt oppmøte for å velge inn nye styre og vara medlemmer og for å få med seg BOB sin gjennomgang av planlagt prosjekt.

Vel møtt tirsdag 12 november kl 19:00 i fellesrommet.

Med vennlig hilsen

styret i SST