Det vil bli avholdt årsmøte for Seksjonssameiet Solsiden Terrasse
Torsdag, den 13. juni 2019 kl. 19.00.

Møtet vil bli avholdt i Fellesrommet Solsiden Terrasse.

Eventuelle saker som skal tas opp på sameiermøtet må leveres skriftlig og være styret i
hende senest 8. mai 2019 og kan sendes til styrets leder, post@terjekopperud.no

Innkalling med årsregnskap og årsberetning vil bli sendt ut i god tid før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

for styret i Seksjonssameiet Solsiden Terrasse
Terje Kopperud
Styreleder