Vi har nå undertegnet kontrakter med entreprenører for følgende arbeider:

Taktekking:

Tømrer & Blikkenslager:

Valget er basert på flere kriterier, der pris har vært det viktigste. For mer informasjon om vedlikeholdsprosjektet, se vedlikehold.

Der finner en både presentasjonen fra informasjonsmøtet, informasjonsskrivet om vedlikeholdet samt informasjonsskriv fra Protan AS. I tillegg finnes informasjon om planlagt arbeid 2009 og totalt for hele vedlikeholdsprosjektet.