Det er nå hentet inn anbud på det resterende vedlikeholdet for 2011. Mottatt pristilbud kan justeres med små svingninger begge veier, men basert på tilbudet er de totale summene beregnet slik:

A-leil. B-leil. C-leil. D-leil. E-leil.
Totalsum 68.103,- 71.501.- 46.587,- 49.984,- 36.239.-
Innbetalt 2009 13.116.- 13.770.- 8.972.- 9.627.- 6.239.-
Innbetaling 2011 54.987.- 57.732.- 37.615.- 40.357.- 29.260.-
Forfall 28.02.11 28.725.- 30.159,- 19.650,- 21.083,- 15.285,-
Rest vår 2011 26.262,- 27.572.- 17.965,- 19.274,- 13.975,-

Disse tallene er ikke 100% endelige, men gir en god pekepinn på størrelsesorden på den siste innbetalingen som kommer våren 2011. Vedlikeholdsutvalget fortsetter arbeidet mot entreprenørene, og straks det endelige tilbudet foreligger vil det bli sendt ut informasjon om dette.

Dersom endelig pristilbud krever det, vil det komme en justering av innbetaling i forbindelse med siste faktura våren 2011.

Se ellers samlesiden for ytterligere informasjon vedrørende vedlikeholdsprosjektet.