Innkalling er distribuert i alle postkasser, men det ble oppdaget at den hadde litt for dårlig trykk.
Vi har bestilt nye og de vil bli levert ut så snart vi har de fra trykkeri.

Innkalling med styrets årsberetning, regnskap og budsjett ligger tilgjengelig under.

Innkalling til årsmøte 13.06.2019