Det er nå sendt ut en mail til beboere i sameiet fra styret@solsiden.info.

Denne er sendt ut for å få en oversikt over mail-adresser som stemmer overens med de vi har.

De som ikke har motatt noen mail ( husk å se i søppelposten) sende en mail til styret så kan vi få lagt dere til.

Mvh Styret.