Her kommer en oppdatering hvorfor styret ønsker å samle inn alle mailadresser:

Grunnen er at vi ønsker gjennomføre noen digitale undersøkelser blant seksjonseierne for å få noe beslutningsgrunnlag da man ikke kan holde en ekstraordinær generalforsamling. Dette omhandler i førsteomgang om tv/Internett og el-bil lading.

Vi i styret har mulighet til å velge dette på ett styremøtet, men vi ønsker å la dere ta del i dette. Derfor er det viktig at så mange som mulig sender oss mailadressene sine sånn at flest mulig får sagt sin stemme.

Det vil etterhvert komme mer utfyllende informasjon ang tv/internett og el-bil lading på mail.

Mvh Styret