På ordinært Sameiemøte 8 april ble det valgt nytt styre for Sameiet Solsiden Terrasse.

Det nye styret og fordeling av arbeidsoppgaver finner du her.