I disse corona tider har vi en oppfordring til alle som har barn som leker på lekeplassene.

Helsemyndighetene anbefaler at barna leker i mindre grupper, helst bør kun søsken omgås hverandre tett, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK torsdag kveld. Det er ikke noe i veien for at barna leker ute. Dersom de leker med andre barn enn søsken bør det helst være litt avstand, men det er foreløpig ikke lagt ned «forbud» mot at barn leker sammen.

Skole og barnehager er stengt for at barna ikke skal være for tett oppi hverandre, det samme er det for voksne som er/Blir permitterte eller må ha hjemmekontor.
Her må alle bidra for å begrense smitten mest mulig.
Håper alle har forståelse for dette.

Mvh styret.