Beboere tar jevnlig kontakt for å melde fra om at det til stadighet står biler parkert i tunene.

Vi minner derfor om at det IKKE er lov å parkere motorkjøretøyer i tun eller gangveier. Dette er brudd på sameiets ordensregler. Kjøring på sameiets område (unntatt til garasjer og gjesteparkering) skal kun gjøres hvis det er påkrevd. Kjøring i tun skal skje i gangfart. Etter utkjøring fra tun skal bom lukkes.

Noen har etterlyst hengelås på bommene for å redusere problemet. Det er dessverre ikke tillatt fordi utrykningskjøretøy skal ha fri ferdsel i nødstilfeller.

Si gjerne fra til de som parkerer i tunene, og vis til ordensreglementet. Det må være lov å si fra uten at det skaper problemer mellom naboer.

Styret jobber med parkeringsproblematikken, blant annet skal det på sikt strekes opp slik at det blir forbudt å parkere utenfor oppmerkede plasser.