Parkeringsplassen ved Fellesrommet kan på bli stengt uten varsel i perioder ifbm rehabiliteringen av blokk 1a og 1b. Dette er for at entreprenørene skal kunne komme frem med tungt utstyr, materialer og stillas.

Vi ber om forståelse for dette og oppfordrer de som bruker denne parkeringsplassen til å følge nøye med og flytte bilene sine straks det kommer opp sperringer.

Videre oppfordrer vi alle sameiere til å parkere bilen sin i garasjene, slik at vi får frigjort gjesteparkeringsplasser!

Vennlig hilsen
Vedlikeholdskomiteen