Parkeringsbestemmelser for Sameiet Solsiden Terrasse    

Sameiet Solsiden Terrasse, og Solsiden Huseierforening, har inngått en avtale om kontroll og oppsyn av parkeringsplasser i området,med Security Park. Avtalen trer i kraft fra 8. mars 2015.

Det er satt opp nye områdeskilter for SST og SHF.

Parkering er tillatt i aktuelle områder mot gyldig parkeringsbevis, som vist på sonekart.

Alle beboere i sameiet får utdelt 1 parkeringsbevis, og 5 gjesteparkeringslapper.

Kontrolltider er alle dager, hele døgnet.

Det er parkering forbudt i tun og på fortau, og kun tillatt ved av/pålessing og av/påstigning.

Unntak for håndverkere, med gyldig tillatelse fremlagt for kontroll.

Styret minner om at bilkjøring i tunene skal begrenses til et minimum.

Det er nå gjort avtale slik at Hjemmetjenesten og håndverkere kan parkere på tunene i arbeidstiden uten parkeringsbevis.

 

GetImage

 

Soner gjesteparkering:

  • Sone 1 og 2 er kun tillatt for gjester til SHF.
  • Sone 3 og 4 er kun tillatt for gjester til SST.
  • Maks 3 døgn parkering på gjesteparkeringsplasser.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Sameiet Solsiden Terrasse