Under er link til protokollen fra årsmøte i juni. Vi beklager forsinkelsen!

Protokoll fra ordinært årsmøte 13.06.2019

– Styret