Dessverre har to av styremedlemmene i sameiet måtte trekke seg av ulike årsaker.

Styret trenger derfor å komme i kontakt med kandidater som kan tenke seg å gjøre en innsats som styremedlem i sameiet.

I første omgang fra et ekstra ordinært årsmøte medio oktober og frem til årsmøte i juni 2020.

Sameiet står fremfor viktige avgjørelser når det gjelder fremtidig vedlikehold for å sikre verdiene i sameiet. Vi er derfor på søken etter kandidater som kan utfylle dagens 3 styremedlemmer slik at sameiet får et godt og mangfoldig styre. Derfor er det ønskelig om kandidater med byggeteknisk kompetanse, data, juss eller styreerfaring generelt melder seg.

Selvsagt er dette ikke noen betingelser. Det aller viktigste er at du har tid og vilje til å gjøre en god jobb for å gjøre sameiet til et godt sted å leve og bo.

De siste årene har det vist seg at styremedlemmer har flyttet eller av andre grunner måtte trekke seg fra sine styreverv. Vi vil derfor også trenge kandidater som kan være varamedlemmer.

Styret har som oftest møter en til to kvelder i måneden og fortløpende kontakt på epost og i sosiale medier.

Dersom du kan tenke deg å gjøre en innsats, men ønsker mer informasjon om hvilke oppgaver, ansvar og plikter du får som styremedlem kan du gjerne ta kontakt med styrets leder for en konfidensiell og uforpliktende samtale:

Terje Kopperud, telefon 911 99 832, epost: post@terjekopperud.no

Eller om du foretrekker det kan du snakke med styremedlemmene:

Dag Magne Heggem, telefon 469 58 523, epost: heggem25@hotmail.com

Eller Rita Ramsevik, telefon 991 06 625, epost: ramsevi@online.no

Dersom du ønsker å stå som kandidat for ett av vervene vil det være fint om vi hører fra deg innen 1. oktober.

Send en melding med noen ord om deg selv til styret@solsiden.info

eller til post@terjekopperud.no

Vi håper å høre fra deg.

Terje Kopperud

Styrets leder Sameiet Solsiden Terrasse