Styret har blitt informert om feil på innkallingen til ekstraordinært sameiemøte. Der står det at det kun er lov med en fullmakt, men i følge eierseksjonsloven § 46 og vedtektenes § 6 der det går fram at en sameier kan ha med så mange fullmakter den blir gitt. Beklager sein informasjon.


Styret