Arbeidet med å bytte to hovedtavler for elektrisitetsforsyning er nå utført i henhold til plan. Det gjenstår fremdeles å bytte to av tavlene, dette vil bli utført ved en senere anledning.