Det er nå inngått kontrakter med byggmester Jostein Garnes AS og Protan Tak As for arbeid på de siste 4 blokkene, slik det tidligere er beskrevet.

 

Totalkostnaden for arbeidet er avtalt til sum stor kr. 8.582.319,-

 

Dette gir følgende fordeling, og siste faktura vedr. rehabiliterings om blir sendt ut nå i juni med forfall 15.september 2011

 

A B C D E
Totalsum 66.677 70.004 45.612 48.938 34.740
Innb. 2009 13.116 13.770 8.972 9.627 6.239
Sum 2011 53.561 56.234 36.640 39.311 28.501
Bet.A-konto 28.725 30.159 19.650 21.083 15.285
F.f 15.9.11 24.836 26.075 16.990 18.228 13.216