Det er montert opp postkasse til styret i tun 2. 
Her kan du levere post til styret dersom du ikke ønsker å bruke e-post.

Fullmakter fra skrivet fra BOB kan også leveres her.

– Styret SST